Domination Of English Language In Our Life - KLC English Language Centre
Domination Of English Language In Our Life

Domination Of English Language In Our Life

为什么孩子要从小学习英语?

Dominasi Bahasa Inggeris Dalam Kehidupan Kita

Dominasi penggunaan Bahasa Inggeris merangkumi segenap aspek kehidupan kita, dari seawal kanak-kanak sehinggalah menjadi antara syarat penting untuk memohon pekerjaan sama ada di sektor awam mahupun swasta. 

Kenapa mengajar anak tentang kemahiran berbahasa Inggeris sejak kecil adalah penting? 

  • Dari sudut biologi, kanak-kanak seusia dua tahun sudah dikurniakan kemahiran mengesan perbezaan bahasa yang dituturkan oleh ibu-bapa mereka. 
  • Namun, untuk memastikan penguasaan Bahasa Inggeris yang mapan diperingkat awal usia, ibu bapa haruslah memastikan persekitaran anak mereka dapat memberi galakan untuk berkomunikasi dalam bahasa berkenaan tidak kira di rumah mahupun sekolah.
  • Persekitaran yang kondusif perlu diambil kira untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat dan selesa supaya proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik serta teratur.
  • Selain itu, sikap menggunakan bahasa rojak ataupun campuran Bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain juga menyumbang kepada kegagalan penguasaan serta kefahaman kanak-kanak terhadap Bahasa Inggeris dengan lebih berkesan.

Di peringkat kanak-kanak, penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira perlu dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan serta bersesuaian dengan fitrah usia mereka.

Tidak perlulah sampai harus membebankan kanak-kanak. Kefahaman menyeluruh, rasa ingin tahu terhadap apa yang diajar, serta pembentukan minda kreatif kanak-kanak adalah perkara yang perlu diutamakan. 

Jadi bertindaklah sekarang untuk masa depan yang cerah. 


 

Jan 26, 2019

Your browser doesn't support


Your current browser can't run our content, please make sure your browser is fully updated or try a different browser.
Download Chrome or Edge