Pusat Bahasa KLC Telah Disahkan oleh National Mark of Malaysian Brand - Anugerah Perniagaan - KLC English Language Centre
Pusat Bahasa KLC Telah Disahkan oleh National Mark of Malaysian Brand

Pusat Bahasa KLC Telah Disahkan oleh National Mark of Malaysian Brand

Program pensijilan ini adalah usaha untuk membantu jenama Malaysia untuk meningkatkan jangkauan pasaran mereka dan bersaing di platform global.

Pusat Bahasa KLC telah memenuhi kriteria yang diperlukan dari Markah Nasional JENAMA MALAYSIA untuk perkhidmatan kami. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa perkhidmatan kami memenuhi tanda aras pensijilan. Tanda Nasional JENAMA MALAYSIA mewakili standard kualiti, kecemerlangan dan perbezaan yang tertinggi.

Penyemak imbas anda tidak menyokong


Penyemak imbas anda tidak boleh menunjukkan kandungan laman web kami. Sila kemas kini, atau pilih penyemak imbas yang lain untuk digunakan.
Muat turun Chrome or Edge